Friday, 16 December 2011

Kata Bantu

Kata bantu ialah kata yang digunakan untuk menerangkan masa sesuatu perbuatan atau ragam yang berkaitan dengan perbuatan.

Contoh

Akan
Belum
Masih
Telah
Sudah
Harus
Boleh
Dapat
Hendak
Mesti1.     Kereta api dari utara telah sampai.
2.     Awak patut menyiapkan tugas ini dengan segara.
3.     Adik Rahimah belum tahu berjalan.
4.     Ayah dapat menyiapkan tugas ini dengan segera.
5.     Encik Borhan hendak pergi memancing esok.

No comments:

Post a Comment

Hak Cipta Salmah Binti Mohamed Nayan
Marie - Please Teacher! 4