Friday, 16 December 2011

Kata Arah

Kata arah ialah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan selepas kata sendi nama.
Kata arah digunakan untuk menunjuk arah.

Contoh

Atas
Bawah
Tepi
Antara
Hadapan
Utara
Sisi
Luar

1.Semua hidang itu diletakkan di atas meja.
2.Kucing Siam itu tidur di bawah pokok.
3.Anjing liar itu masuk ke dalam semak setelah dihalau oleh ayah.

No comments:

Post a Comment

Hak Cipta Salmah Binti Mohamed Nayan
Marie - Please Teacher! 4