Friday, 16 December 2011

Imbuhan

Pengimbuhan Awalan


1. Imbuhan mempunyai 3 fungsi
   (a) membentuk kata terbitan
   (b) mengubah golongan kata
   (c) mencipta perkataan baruIMBUHAN


awalan
[di awal perkataan]
sisipan
[tersisip di tengah perkataan]
akhiran
[di akhir perkataan]
Apitan
[di awal dan akhir perkataan]


Awalan be- 

Awalan
catatan
contoh perkataan
ber-
wujud apabila bertemu kata akar kecuali kata akar di bawah.
Berjalan, bercukur, berkaki
bel-
wujud apabila awalan ber- bertemu dengan kata akar ajar
belajar
be-
wujud apabila kata kar bermula dengan huruf ‘ r ‘
bekerja, berumah, berada, beraja


Awalan ke-

1. Imbuhan Awalan ke- berfungsi bagi membentik kata bilangan tingkat, kata nama, dan kata bilangan  
    himpunan.

Lima
kelima [ kata bilangan tingkat ]
tiga
ketiga [ keta bilangan himpunan ]
tua
ketua [ kata nama ]
kasih
kekasih [ kata nama ]
hendak
kehendak [ kata nama ]


Awalan ter-

Awalan
contoh perkataan
keterangan
te-
teramai, terendam. Teroboh, terasuk
Apabila bertemu dengan kata dan huruf pangkalnya huruf ‘ r’
ter-
tersayang, tersenyum, terbawa, tercetus
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf lain selain daripada huruf ‘r’


Awalan pen-

Awalan
Perkataan
Keterangan
pe-
pewangi, penyanyi, pelajar, pemakai,penasihat, pemusnah
Apabila beremu kata yang bermula dengan huruf m, n, l, ny, w, dan p
pem-
pemfitnah, pembohong, pembawa
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf b dan f
pen-
penjahit, pendengar, pencabar, pensyarah
Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, dan z
peng-
pengkhayal, pengedar, pengubah, pengikut
Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf a, i, e, o, u, g, h, dan kh
penge-
pengecat, pengebom, pengetin, pengesah
Apabila bertemu dengan kata yang cuma terdiri daripada satu suku kata.


Awalan per-

Awalan
Perkataan
Keterangan
pe-
pelakon
pekerja
pekedai
Apabila bertemu kata yang ada kaitan dengan kata-kata berawalan ber-
pel-
pelajar
Apabila bertemu dengan kata ‘ ajar’
per-
perburu
pertapa
pertendang
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf t dan b


Pengimbuhan Akhiran

erti
perkataan
keterangan
bergiat dalam sesuatu bidang
olahragawati
wartawan
sejarahwan
seseorang perempuan yang bergiat dalam bidang olahraga
seseorang yang bergiat dalam bidang penulisan
seseorang yang bergiat dalam bidang sejarah
orang yang ber…..
hartawan
dermawan
orang yang berharta
orang yang berderma
orang yang ahli dalam sesuatu hal
budayawan
negarawan
orang yang ahli dalam hal-hal budaya
orang yang ahli dalam hal-hal negara


No comments:

Post a Comment

Hak Cipta Salmah Binti Mohamed Nayan
Marie - Please Teacher! 4